Verwijzers/ artsen

Oefentherapie Mensendieck onderscheidt drie doelgroepen: cliënten zonder pijnklachten, patiënten met klachten van voorbijgaande aard en patiënten met blijvende gezondheidsproblemen.

De oefentherapeut Mensendieck stelt voor elke patiënt een oefenprogramma ‘op maat’ op. Dit individuele behandelplan houdt rekening met de fysieke en mentale conditie van de patiënt en met zijn of haar sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Er wordt ernaar gestreefd de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

De oefeningen zijn mobiliserend, spierversterkend en vooral gericht op de handelingen uit het dagelijks leven, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontspanning en ademhaling. Kenmerkend is dat er steeds aandacht is voor de totale mens en de algehele manier van bewegen.

De patiënt ondergaat door cognitieve en proprioceptieve ervaring een attitudeverandering en raakt sterk betrokken bij de behandeling. De patiënt leert op deze wijze zijn of haar houding en manier van bewegen zelfstandig te analyseren, te corrigeren en het geleerde toe te passen in de dagelijkse handelingen. Houding en beweging worden zo binnen de eigen verantwoordelijkheid gebracht.

Uiteindelijk kan de patiënt door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderende lichaamshouding eventuele klachten begrijpen, opvangen en zelfs voorkomen.

 

Verwijsindicaties oefentherapie Mensendieck

Neurologische aandoeningen, zoals:

 • Cervicaal syndroom / Brachialgie
 • Ischialgie / Radiculaire syndromen
 • H.N.P. (conservatief, pre- en postoperatief)
 • Migraine
 • C.V.A.
 • M. Parkinson
 • Multiple Sclerose
 • Whiplash

Orthopaedische aandoeningen, zoals:

 • Houdingsafwijkingen
 • Degeneratieve afwijkingen
 • Groeistoornissen
 • Standsafwijkingen van gewrichten
 • Thoracic outlet syndroom
 • Sûrménage
 • Hypermobiliteit
 • Contracturen
 • Revalidatie na traumata en chirurgische ingrepen
 • Osteoporose

Respiratoire aandoeningen, zoals:

 • CARA
 • Ademhalingsinsufficiëntie

Reumatologische aandoeningen, zoals:

 • Reumatoïde arthritis
 • Arthrosis Deformans
 • M. Bechterew
 • Fibromyalgie

Gynaecologische aandoeningen, zoals:

 • Zwangerschapsproblematiek
 • Bekkenbodemproblematiek en incontinentie
 • Bekkeninstabiliteit

Spannings- en overbelastingsgerelateerde klachten, zoals:

 • Stress
 • Hoofdpijn (tension headache)
 • Hyperventilatie
 • Lumbago
 • Cervicobrachialgie
 • RSI/ CANS