Vergoedingen

  • Patiënten onder de 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen 18 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering. Wanneer u daarnaast een aanvullende verzekering heeft kan dit aantal uitgebreid worden.
  • Patiënten onder de 18 jaar met chronische indicatie krijgen 100% van alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering.
  • Patiënten van 18 jaar en ouder met een chronische indicatie krijgen vanaf de 21e behandeling 100% vergoed uit de basisverzekering (dit gaat wel van het eigen risico af). De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
  • Patiënten boven de 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering (dit gaat niet van het eigen risico af).

De hoeveelheid behandelingen die vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering is verschillend per pakket en per zorgverzekeraar. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Bent u niet aanvullend verzekerd en wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering? Dan dient u de behandeling zelf te betalen.