Voor wie is oefentherapie Mensendieck zinvol?

Kinderen en tieners:

Kinderen en tieners kunnen worden doorverwezen wanneer er sprake is van groeistoornissen of sensomotorische problematiek. Te denken valt aan een slechte houding, een afwijkend looppatroon, een afwijkende motoriek en aandoeningen aan bijvoorbeeld de wervelkolom (o.a. scoliose).

Volwassenen:

Veel pijnklachten ontstaan tijdens of na dagelijkse bezigheden. Vaak gaat het om klachten die veroorzaakt worden door een verkeerde (werk)houding, weinig lichaamsbeweging of gewenning aan bepaalde (ongunstige) bewegingspatronen. De oefentherapeut Mensendieck leert u de houding en manier van bewegen in het dagelijks leven te verbeteren waardoor de klacht vermindert. Is er sprake van blijvende pathologie, dan leert u zo om te gaan met de klachten dat het functioneren in het dagelijks leven wordt geoptimaliseerd.

Ouderen:

Oefentherapie Mensendieck leent zich, door haar totale benadering en individuele karakter, uitstekend voor het begeleiden van de ouder wordende mens bij het gezond en verantwoord blijven bewegen tijdens de activiteiten in het dagelijks leven (ADL). Hierbij kan een persoonlijk oefenprogramma om zo lang mogelijk optimaal te blijven functioneren (met bijvoorbeeld zo min mogelijk pijn en een voor u optimaal spieruithoudingsvermogen) goed werken.

Thuissituatie:

De oefentherapeut Mensendieck leert u hoe u in de thuissituatie en tijdens de activiteiten in het dagelijks leven zo lang mogelijk optimaal kunt functioneren, rekening houdend met eventuele lichamelijke beperkingen. De oefentherapeut komt hiervoor als nodig bij u thuis.

 

Wanneer u zelf, actief iets wilt doen aan de bestaande pijnklachten of houdingsproblemen, dan is oefentherapie Mensendieck zinvol bij:

 • Het voork√≥men van klachten in houding en beweging
 • Het doen verminderen/ verhelpen van klachten in houding en beweging
 • Het leren omgaan met klachten in houding en beweging
 • Acute of chronische klachten van het bewegingsapparaat
 • Het leren omgaan met spanningsgerelateerde klachten

 

Algemene indicaties:

 • Rugklachten
 • Nek- en schouderklachten
 • Heup- en knieklachten
 • Verbeteren ademtechnieken
 • Verbetering houding/beweging
 • Arbeidsrelevante klachten; verbeteren werkhouding
 • Revalidatie
 • Bewegingsarmoede
 • Gevolgen van chronische aandoeningen
 • Leren omgaan met spanningsgerelateerde klachten
 • Leren omgaan met pijnklachten tijdens en na de zwangerschap